Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

A quote a day...


Think outside of the box, create your own path in life. “You laugh at me because I am different; I laugh because you are all the same.” –Daniel Knode

Βρείτε με στο instagram

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου