Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

A quote a day...


Keep on going, and the chances are that you will stumble on something, perhaps when you are least expecting it. I never heard of anyone ever stumbling on something sitting down.  – Charles F. Kettering

Βρείτε με στο instagram

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου