Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

A quote a day...She had this way of always finding the good 
and believing in everything 
despite all that she had seen.
And that is what I loved the most-
 the pure magic of her undying hope.                           Becea Lee


Take Care 
Miss Immortality

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου