Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Self-Care Check in!
How have you been practicing self-care today?

What do you need right now?

How is your body feeling?

What boundaries do you need to enforce?

Is there anything upsetting you or bothering you?

Have you taken care of your basic needs today?

How's your self-talk?
Take care
Miss Immortality


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου