Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

A quote a day ...In every day, there are 1.440 minutes.
That means we have 1.440 daily opportunities to make a positive impact.

                             Les Brown

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου