Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

A quote a day...


we don't see thing as they are , we see things as WE are!!!

Anais Nin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου