Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

A quote a day...


Don’t say you don’t have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Bill Gates, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein. – Unknown

Βρείτε με στο instagram

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου