Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

A quote a day ...
'Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we didn't die; so let us be thankful.'

Buddha

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου