Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

A quote a day...The ordinary focus on what they’re getting. The extraordinary think about who they’re becoming. – Unknown

find me on instagram

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου